SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2017.1287856 Market integration between wild and farmed sebream and seabass in Spain
Bjørndal, T. and Guillen, J.
 

Arbeidsnotatet beskriver databasen med norske regnskapstall og selskapsinformasjon som brukes i forskning og utredninger ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet med notatet og de tilhørende datafilene er å dokumentere og kvalitetssikre denne databasen som inneholder regnskaper for alle norske virksomheter og konserner for årene 1992-2014, om enn med noen manglende selskaper i de første årene. Arbeidsnotatet bygger på Arbeidsnotat nr. 14/15, ”Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper”. Supplementet i denne versjonen inkluderer data for året 2014, i tillegg til noe ren feilretting og suppleringer. Det vil også utgis en engelsk versjon av notatet, jfr. Working paper No. 11/16 utgitt i 2016.