SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter Last ned
Nordiske Organisasjonsstudier, 19(2), 3-24 Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjekt- og teamorganisering
Nicolay Mydland og Torstein Nesheim
last ned