SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A11/16 NORWEGIAN CORPORATE ACCOUNTS - Documentation and quality assurance of SNF’s and NHH’s database of accounting and company information for Norwegian companies
Endre Berner, Aksel Mjøs and Marius Olving
last ned
 

Arbeidsnotatet beskriver databasen med norske regnskapstall og selskapsinformasjon som brukes i forskning og utredninger ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet med notatet og de tilhørende datafilene er å dokumentere og kvalitetssikre denne databasen som inneholder regnskaper for alle norske virksomheter og konserner for årene 1992-2014, om enn med noen manglende selskaper i de første årene. Arbeidsnotatet bygger på Arbeidsnotat nr. 14/15, ”Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper”. Supplementet i denne versjonen inkluderer data for året 2014, i tillegg til noe ren feilretting og suppleringer. Det vil også utgis en engelsk versjon av notatet, jfr. Working paper No. 11/16 utgitt i 2016.

 
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk