SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Samfunnsøkonomen, 3/2017, 46-51 Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Bjorvatn, Kjetil; Ekström, Mathias og Garcia Pires, Armando José
 

På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet og Næringshageprogrammet. Evalueringen dekker perioden 2012-2016.
Inkubatorprogrammet skal ha et særlig søkelys på oppstartbedrifter med vekstpotensial, mens næringshageprogrammet skal inkluderer et bredere spekter av bedrifter. I vår evaluering finner vi at de lokale inkubatorene har et betydelig innslag av nystartede og ambisiøse virksomheter innenfor kunnskapsintensive bransjer, og at operatørene og bedriftene i hovedsak er lokalisert til sentrale områder.
Næringshageprogrammet på sin side synes å oppfylle intensjonen om å være et virkemiddel «fortrinnsvis for distriktene», og det er en variert sammensetning av bedrifter knyttet til næringshagene. En betydelig del av de tilknyttede målbedriftene ser også ut til å ha potensial for videre utvikling. Evalueringen tyder altså på at de to programmene treffer sine målgrupper både når det gjelder operatører og bedrifter.
Vår evaluering viser også at programmene evner å gjøre en forskjell for de bedriftene som rekrutteres inn, og at utviklingen i bedriftene styrkes. I tillegg bidrar programmene også, gjennom de lokale operatørene, til å bygge lokal kapasitet på det å fasilitere entreprenørskap og bedriftsutvikling.
I tillegg til å avdekke hvordan programmene virker, gir evalueringen også en rekke anbefalinger for en videreutvikling av programmene.