SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Applied Economics (2017) Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain (DOI: 10.1080/00036846.2017.1287856)
Bjørndal, T. and Guillen, J.