SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter Last ned
Maritime Policy & Management (2017) Norwegian port connectivity and its policy implications (http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2017.1366080)
Haiying Jia, Ove Daae Lampe, Veronika Solteszova and Siri P. Strandenes
last ned
 

Dette notatet er en underveisrapportering fra et prosjekt om tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo (hovedansvarlig) og SNF, og er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Vi gjør rede for resultatene fra en survey av 1268 norske virksomheter. Notatet tar for seg to hovedtemaer:
1. Bruken av atypiske tilknytningsformer for arbeid; midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft, bruk av oppdragstakere/frilansere og kjøp av tjenester
2. Effekten av lovendringen om midlertidige ansettelser fra 1. juli 2015