SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, 2/2017, 14-26 Fleksibel organisering i mediebedrifter
Nesheim, T.; Rathke, C. og Smith Nygaard, L.