SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
eBok Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016
Einar Hope
last ned
 

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og skattebetalere til gode. Mer markedsbaserte løsninger er et fellestrekk ved endringene som drøftes, men under ulike forutsetninger om importkonkurranse.

 

 
Pris  
Språk Skrevet på Norsk