SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R14/15 HR-feltet i Norge 1995-2014: Stabilitet og profesjonalisering?
Erik Døving, Paul N. Gooderham og Henrik Øhrn
last ned
   
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk