SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R15/15 Teamkontraktens betydning for hvordan team arbeider og presterer. Direkte og medierende effekter mellom teamkontrakt, arbeidsprosesser og prestasjoner
Ruben Østrem og Øystein A. Tjølsen
last ned
   
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk