SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R12/15 Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen. Holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming
Per Heum, Kåre Petter Hagen, Eva Benedicte Norman, Victor D. Norman og Linda Orvedal
last ned
   
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk