SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Ecological Economics, 131 (2017), 250-261 Up the ante on bioeconomic submodels of marine food webs: A data assimilation-based approach
Ekerhovd, N.-A. and Kvamsdal, S.F.
 

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og skattebetalere til gode. Mer markedsbaserte løsninger er et fellestrekk ved endringene som drøftes, men under ulike forutsetninger om importkonkurranse.