SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R01/17 Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram
Stig-Erik Jakobsen, Pelle Engesæter, Olav Kvitastein, Natalia Mæhle, Torstein Nesheim og Jarle Aarstad
last ned
 

På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet og Næringshageprogrammet. Evalueringen dekker perioden 2012-2016.
Inkubatorprogrammet skal ha et særlig søkelys på oppstartbedrifter med vekstpotensial, mens næringshageprogrammet skal inkluderer et bredere spekter av bedrifter. I vår evaluering finner vi at de lokale inkubatorene har et betydelig innslag av nystartede og ambisiøse virksomheter innenfor kunnskapsintensive bransjer, og at operatørene og bedriftene i hovedsak er lokalisert til sentrale områder.
Næringshageprogrammet på sin side synes å oppfylle intensjonen om å være et virkemiddel «fortrinnsvis for distriktene», og det er en variert sammensetning av bedrifter knyttet til næringshagene. En betydelig del av de tilknyttede målbedriftene ser også ut til å ha potensial for videre utvikling. Evalueringen tyder altså på at de to programmene treffer sine målgrupper både når det gjelder operatører og bedrifter.
Vår evaluering viser også at programmene evner å gjøre en forskjell for de bedriftene som rekrutteres inn, og at utviklingen i bedriftene styrkes. I tillegg bidrar programmene også, gjennom de lokale operatørene, til å bygge lokal kapasitet på det å fasilitere entreprenørskap og bedriftsutvikling.
I tillegg til å avdekke hvordan programmene virker, gir evalueringen også en rekke anbefalinger for en videreutvikling av programmene. 

 
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk