Ledige stillinger


SNF har for tiden ingen spesifikke ledige stillinger.

Dersom du kunne tenke deg å være forsker i SNF er du velkommen til å sende oss din CV. Det er en forutsetning at du har dr.grad/Ph.D innen våre forskningsfelt.