SNF Publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R03/08 En modell for norske matsektorer (FOOD.CGE.MODO4) - Dokumentasjon og analyser
Ivar Gaasland
last ned
  Rapporten dokumenterer den siste versjonen av SNFs modell FOOD.CGE.MODO4 for norske matvaresektorer, som bygger på data fra 2004. Modellen kan benyttes til å analysere sentrale sammenhenger mellom virkemiddelbruk, handelspolitiske rammevilkår, tilpasning og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i matvaresektorene, og samspillet med resten av økonomien. Rapporten inneholder også konsekvensanalyser av handelsliberalisering for matvarer og produksjonsvekst i havbruk.  
Pris Kr. 190,00  
Språk Skrevet på Norsk