SNF publications


Journal Title and author
Økonomisk fiskeriforskning, 27 (1/2017) Økonomisk analyse av klippfisknæringa
Bjørndal, M. T.; Bjørndal, T. og Ekerhovd, N.-A.