SNF publications


Journal Title and author
Maritime Economics and Logistics (2017) Physical basis risk in freight market hedging (DOI: 10.1057/s41278-016-0053-5)
Adland, R. and Jia, H.
 

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og skattebetalere til gode. Mer markedsbaserte løsninger er et fellestrekk ved endringene som drøftes, men under ulike forutsetninger om importkonkurranse.