Forskningsprogram


SNF utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. 

Virksomheten er organisert i syv tematiske forskningsprogrammer: