FAIR Insight Team

Forskningsprogrammet FAIR Insight Team omfatter prosjekter som studerer hvordan folk tar moralske og økonomiske beslutninger. Et viktig utgangspunkt for programmet er erkjennelsen av at folk ikke bare er motivert av sin snevre egeninteresse, og at de ikke er fullkomment rasjonelle. Programmet fokuserer spesielt på hvordan moralsk motivasjon og begrenset rasjonalitet påvirker individers beslutninger, bedrifters strategi, utforming av offentlig politikk og utviklingsøkonomi. Bruk av eksperimentell metode, både labeksperimenter og felteksperimenter, står sentralt i programmet.

Atferdsøkonomisk forskning har fått økt betydning de siste årene og har nå sterk forankring i både Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Den økte forskningsinteressen for disse temaene faller også sammen med en økt forståelse i samfunnet for øvrig for at god virksomhetsstyring, både i privat og offentlig sektor, krever en god forståelse for etiske spørsmål og menneskelig atferd.

Programmet samarbeider tett med forskningsgruppen The Choice Lab ved NHH som er landets mest etablerte miljø innen atferdsøkonomi og eksperimentell økonomi.

Fokus i forskningsprogrammet

1. Atferdsøkonomi og moralsk motivasjon

Atferdsøkonomi er en kombinasjon av psykologi og økonomi som studerer hvordan økonomiske incentiver fungerer når aktørene viser menneskelige begrensninger og menneskelig kompleksitet. Et sentralt tema er hvordan moralske vurderinger påvirker individers atferd, og hvordan sosiale preferanser og begrenset rasjonalitet kan kaste lys over viktige økonomiske fenomener. Programmet er også opptatt av hvordan innsikter fra atferdsøkonomien kan kaste lys over ulike utfordringer ved bruk av økonomiske incentiver og virksomhetsstyring.
 

2. Utviklingsøkonomi

Utviklingsøkonomi er en gren som studerer økonomien i utviklingsland for å bedre forstå hvordan man skal fremme økonomisk vekst ved å forbedre faktorer som helse, utdanning, arbeids- og markedsforhold, samt nasjonal og internasjonal politikk. Forskningsprogrammet Atferdsøkonomi har gjennomført flere prosjekter i utviklingsland som Tanzania, Uganda og Kenya, blant annet med fokus på entreprenørskap og styrking av kvinners rolle. 
 

3. Bedrifters samfunnsansvar og omdømme

Bedrifters samfunnsansvar dreier seg om hvordan virksomheter skal ta hensyn til at dens beslutninger og aktivitet påvirker kunder, leverandører, ansatte, aksjonærer og andre interessenter, så vel som miljøet. Dette spørsmålet kan studeres både fra et bedriftsperspektiv og fra et etisk perspektiv, og analyse av ulike temaer knyttet til bedrifters samfunnsansvar trekker derfor både på positiv og normativ etikk.
 

4. Felteksperimenter og effektevaluering

Effektevalueringer av reformer og nye tiltak innen rammen av velferdsstaten er eksempler på sentrale arbeidsoppgaver i programmet. Disse arbeidene er ofte institusjonelt vinklet og med en empirisk orientering, men de trekker også på nyere teoretisk forskning innen blant annet atferdsøkonomi. 

Programleder: Professor Kjetil Bjorvatn, Norges Handelshøyskole
Tlf: +47 55 95 95 85
E-post: kjetil.bjorvatn@nhh.no

Utvalgte prosjekter 

 • On the mechanics of microfinance (Kjetil Bjorvatn)
 • Welfare state and fairness in markets (Alexander Cappelen)
 • Field Experiments on household financial decision making (Trond Døskeland)

Medarbeidere

 • Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge, NHH
 • Professor Alexander W. Cappelen, NHH
 • Førsteamanuensis Trond Døskeland, NHH
 • Førsteamanuensis Mathias Ekström, NHH
 • Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH
 • Forsker Armando Jose Garcia Pires, SNF
 • Professor Erik Ø. Sørensen, NHH
 • Professor Bertil Tungodden, NHH