Kontakt


Tlf: 55 95 95 00
E-post:
snf@snf.no

Adm. direktør Svenn-Åge Dahl
tlf: 55 95 95 58
mob: 930 86 779
e-post: svenn-age.dahl@snf.no


Besøks- og postadresse:

Samfunns- og næringslivsforskning AS
Helleveien 30
5045 Bergen

SNF er samlokalisert med NHH i høyskolens nybygg i Helleveien 30. Kontorene til SNF er i 3. etasje. Ved besøk henvend deg i NHHs resepsjon (inngang B).


Kontaktliste for SNF sine medarbeidere
 

 


View Larger Map