Projects


Ongoing projects

Kun pågående prosjekter

 

Prosjektnavn

Prosjektleder

Oppdragsgiver

Short Sea Pioneer (SSP) Logistics System and Ship Concept Development Nils-Arne Ekerhovd North Sea Container Line AS/Norges forskningsråd
Aktører i delingsøkonomien Torstein Nesheim FAFO/Arbeids- og sosialdepartementet
Real energy efficiency and emissions in the seaway Roar Os Ådland Norges forskningsråd
Statoil bevilgning 2017 Katarina Kaarbøe/
Svenn-Åge Dahl
Statoil
KS Storbyforskningsprosjekt om kjøp og tjenester innen levekårsområdet Astrid Oline Ervik ideas2evidence/Stavanger kommune
Kvalitetssikring (KS1) av Den Nasjonale Scene Per Heum Holte Consulting AS/Finansdepartementet/
Kulturdepartementet
Kvalitetssikring (KS1) av E134 Gvammen-Vagsli Astrid Oline Ervik Holte Consulting AS/Finansdepartementet/
Samferdselsdepartementet
Kvalitetssikring (KS1) av RV7 og RV52 Gol-Voss Astrid Oline Ervik Holte Consulting AS/Finansdepartementet/
Samferdselsdepartementet
Delings-/formidlingsøkonomi og muligheter og utfordringer innen reiseliv og turisme på Vestlandet Nina M. Iversen Regionalt forskningsfond Vestlandet
Dulting/nudging i lærerutdanningen  Kjetil Bjorvatn Kunnskapsdepartementet
Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice and Merger Performance Tyler Hull Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
Innsats mot arbeidslivskriminalitet - kartlegging og evaluering av hvordan det lokale samarbeid mellom statlige etater fungerer Torstein Nesheim Uni Research Rokkansenteret/
Arbeids- og sosialdepartementet
Nasjonal strategi "Bolig for velferd" - hva fremmer og hva hemmer samordning i strategiarbeidet Torstein Nesheim IRIS Research/Husbanken
ARCtic Marine Resources under Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance Sturla Kvamsdal Norges forskningsråd
Verdiskapings- og klyngeanalyse av klippfisknæringa i Møre og Romsdal Trond Bjørndal Norsk Sjømatsenter/Norges forskningsråd
Modelling ECO-system Services using AGE-structured approaches (MESSAGE) Stein Ivar Steinshamn Norges forskningsråd
Urbanization - Productivity, distribution and policy Kjell Gunnar Salvanes Senter for økonomisk forskning/Norges forskningsråd
Competition policy and strategy: the interplay between consumers, upstream and downstream market players Hans Jarle Kind Konkurransetilsynet
Tilknytningsformer i arbeidslivet Torstein Nesheim FAFO
Developing managerial and organizational capabilities for cross-border value creation Per Heum Norges forskningsråd, DNB, Telenor, Deloitte m.fl.
Kostnadsanalyse og modellutvikling for landbasert oppdrett av laks Trond Bjørndal NTNU
Web-portals Bjørn Olav Johansen Konkurransetilsynet
Competition in hospital markets Kurt R. Brekke Konkurransetilsynet
Intergenerational mobility, early health shocks and public policy Kjell G. Salvanes Norges forskningsråd
Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface Linda Nøstbakken Norges forskningsråd 
The welfare state and fairness in markets Alexander Cappelen Norges forskningsråd
Elbench - Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskaper Endre Bjørndal Skagerak Nett, Hafslund Nett, Eidsiva Nett, Lyse Elnett, BKK Nett, Helgeland Kraft, NVE, Energi Norge AS
CenSES 2011-2018 Gunnar Eskeland NTNU/Norges forskningsråd
Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth Linda Nøstbakken IRIS Research/Norges forskningsråd
A general age-structured model for eco-system management Stein Ivar Steinshamn Norges forskningsråd
CLIMATE-LAND: Consequences of climate policies for multiple ecosystem services of semi-natural grasslands of the cultural landscape Ivar Gaasland Statistisk sentralbyrå/Norges forskningsråd
Ecosystem-economic interactions in the Norwegian Sea: Analysis and management Sturla Kvamsdal Norges forskningsråd
Competition, cluster and market analyses for the salted cod and salted and dried cod industry Trond Bjørndal Høgskolen i Ålesund/Norges forskningsråd
Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution Erling Vårdal NUPI/Norges forskningsråd
Risk, endogeneous preferences and investment behavior in Norwegian fisheries Linda Nøstbakken  Norges forskningsråd
The role of tax havens: In global governance and regulation: In the external financial equation for economic development Guttorm Schjelderup  Norges forskningsråd
Skattesenteret Guttorm Schjelderup Skattedirektoratet/NHH/Norges forskningsråd 
The payroll tax as a backstop for the corporate income tax Guttorm Schjelderup Norges forskningsråd
Field experiments on household financial decision making Trond Døskeland Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd 
Incentive contracts and risk taking in financial institutions Carsten Gero Bienz Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
Globalization, innovation and the Norwegian labour market Kjell G. Salvanes Norges forskningsråd
Health and the labor market Kjell G. Salvanes Norges forskningsråd 
Green shipping under uncertainty Roar Os Ådland  NHH/Norges forskningsråd 
Mapping vessel behaviour and cargo flows Siri P. Strandenes Norges forskningsråd
CSI - Center for Service Innovation Helge Thorbjørnsen NHH/Norges forskningsråd
MOVON - Den mobile varehandelsopplevelsen Per Egil Pedersen  Norges forskningsråd 
External versus internal credit ratings: what are the implications for rating stability and accuracy? Michael Kisser Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd
Competition and stability in the banking industry Øivind Anti Nilsen Finansmarkedsfondet/Norges forskningsråd