SNFs publikasjonsserier


   år:  
Info Tittel og forfatter Last ned gratis
Bok Fokus på fremtidens foretaksløsninger
Torstein Nesheim og Inger Stensaker (red.), Fagbokforlaget, 2017
Samfunnsøkonomen, 3/2017, 46-51 Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Bjorvatn, Kjetil; Ekström, Mathias og Garcia Pires, Armando José
R01/17 Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram
Stig-Erik Jakobsen, Pelle Engesæter, Olav Kvitastein, Natalia Mæhle, Torstein Nesheim og Jarle Aarstad
last ned
eBok Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016
Einar Hope
last ned
Maritime Economics and Logistics (2017) Physical basis risk in freight market hedging (DOI: 10.1057/s41278-016-0053-5)
Adland, R. and Jia, H.
Magma, 2/2017, 14-26 Fleksibel organisering i mediebedrifter
Nesheim, T.; Rathke, C. og Smith Nygaard, L.
A02/17 Små dytt for store valg: Rapport fra et forskningsprosjekt om nudging for økt rekruttering til lærerutdanningen
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström og Armando J. G. Pires
last ned
Applied Economics (2017) Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain (DOI: 10.1080/00036846.2017.1287856)
Bjørndal, T. and Guillen, J.
Ecological Economics, 131 (2017), 250-261 Up the ante on bioeconomic submodels of marine food webs: A data assimilation-based approach
Ekerhovd, N.-A. and Kvamsdal, S.F.
Transportation Research Part A, 95 (2017), 1-12 Does fuel efficiency pay? Empirical evidence from the drybulk timecharter market revisited
Adland, R.O., Alger, H., Banyte, J. and Jia, H.
R01/16 Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter
Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen
last ned
Employee Relations, Vol. 39 (2017), No. 2, 240-253 Never walk alone: achieving work performance through networking ability and autonomy
Nesheim, T., Olsen, K.M. and Sandvik, A.M.
R06/16 Budsjettet i utvikling. En kvantitativ studie av norske virksomheters bruk og holdning til budsjettet
Lars Kleveland og Anniken Tiset
last ned
R10/16 Contradictory Formalisations in a Management Control System
Martin O. Gooderham and Oskar Jensen Skulberg
last ned
R09/16 Understanding Risk Appetite. What is it, what pressures shape it and how is it institutionalized
Håvard Baunan and Joel Berge
last ned

Now showing page 1 of 4

Siste side Neste side