SNFs publikasjonsserier


   år:  
Info Tittel og forfatter Last ned gratis
R02/17 Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer
Nina M. Iversen, Leif E. Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad og Ove Langeland
last ned
R11/16 Evaluation of the StoNED Method for Benchmarking and Regulation of Norwegian Electricity Distribution Companies
Endre Bjørndal and Mette Bjørndal
last ned
A07/17 Tilknytningsformer for arbeid: Virksomhetsstudien
Torstein Nesheim
last ned
A06/17 Upstream Partnerships among Competitors when Size Matters
Øystein Foros and Hans Jarle Kind
last ned
A05/17 Raising rivals’ costs or improving efficiency? An exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market
Hanna Skjervheim Bernes, Isabel Marie Flo, Øystein Foros and Hans Jarle Kind
last ned
A04/17 Individuelle priser i dagligvaremarkedet – et fangens dilemma for kjedene?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen
last ned
Økonomisk fiskeriforskning, 27 (1/2017) Økonomisk analyse av klippfisknæringa
Bjørndal, M. T.; Bjørndal, T. og Ekerhovd, N.-A.
last ned
Bok Fokus på fremtidens foretaksløsninger
Torstein Nesheim og Inger Stensaker (red.), Fagbokforlaget, 2017
Samfunnsøkonomen, 3/2017, 46-51 Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Bjorvatn, Kjetil; Ekström, Mathias og Garcia Pires, Armando José
R01/17 Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram
Stig-Erik Jakobsen, Pelle Engesæter, Olav Kvitastein, Natalia Mæhle, Torstein Nesheim og Jarle Aarstad
last ned
eBok Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016
Einar Hope
last ned
Maritime Economics and Logistics (2017) Physical basis risk in freight market hedging (DOI: 10.1057/s41278-016-0053-5)
Adland, R. and Jia, H.
Magma, 2/2017, 14-26 Fleksibel organisering i mediebedrifter
Nesheim, T.; Rathke, C. og Smith Nygaard, L.
A02/17 Små dytt for store valg: Rapport fra et forskningsprosjekt om nudging for økt rekruttering til lærerutdanningen
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström og Armando J. G. Pires
last ned
Applied Economics (2017) Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain (DOI: 10.1080/00036846.2017.1287856)
Bjørndal, T. and Guillen, J.

Now showing page 1 of 4

Siste side Neste side