SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Marine Policy, 135, 104829 (2021) The effect of introducing fuel tax to the Norwegian fishery industry
Kristin Helen Roll, Frank Asche and Trond Bjørndal
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104829