SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Small Business Economics (2019) Gender, Formality, and Entrepreneurial Success
Armando J. Garcia Pires and Lars Ivar Berge
DOI https://doi.org./10.1007/s11187-019-00163-8