SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A02/18 Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
last ned
 

Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; gruppering etter operative oppgaver, lag som grunnenhet i organisasjonen, fleksibel bemanning, hierarki og lederroller, myndiggjøring av medarbeidere, fag- og kompetanseutvikling, og ressursstyring. Vi drøfter også syv utfordringer i slike organisasjonsformer, og ser ODs organisasjon i lys av dagens trender for organisering og ledelse i staten.

 
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk