SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R09/17 Hvordan styre og tenke dynamisk ved bruk av scenarioer
Helle Kristine Fossbakk og Andreas Lunde Lossius
last ned
 

“Det norske bedriftsbankmarkedet» (Bedriftsbankboka) dokumenterer bankmarkedet for norske bedrifter som benytter banklån. Datagrunnlaget er kundeinformasjon fra norskrapporterende banker til Skatteetaten for årene 1997-2015, samt supplerende regnskaps- og foretaksdata primært fra Brønnøysundsregistrene. Bedriftsbankboka viser både den høye veksten i banklån fram til finanskrisen, men også veksten etterpå. Utviklingen er analysert etter nye-/etablerte låntakere, bedriftsstørrelse, alder, lokalisering, bransje, banktyper, banknasjonalitet og bankstørrelse. Bedriftsbankboka analyserer også endringene i kredittilgang etter finanskrisen for bedrifter som generelt har vanskelig for å få banklån, og finner tegn til at denne har blitt svekket.  Første utgave av Bedriftsbankboka kom i 2011 som SNF-Rapport 04/11 av Aksel Mjøs og John Phan.  Den nye Bedriftsbankboka er gjort av Ove R. Hetland, Aksel Mjøs og Li Zhang på oppdrag fra Kapitaltilgangsutvalget.

 
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk