SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 161, 120-141 (2020) Man up and take it: Gender bias in moral typecasting
Tania Reynolds, Chuck Howard, Hallgeir Sjåstad, Luke Zhu, Tyler G. Okimoto, Roy F. Baumeister, Karl Aquino and JongHan Kim
DOI https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.05.002