SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A13/21 Eliminating Competition in Fisheries Management: The Mediterranean Case
Helge Berglann, Trond Bjørndal and Francesc Maynou
last ned
   
DOI
Pris  
Språk Skrevet på Norsk