SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Journal of Economic Behavior and Organization, 183, 129-157 (2021) Understanding the resource curse: A large-scale experiment on corruption in Tanzania
Alexander Wright Cappelen, Odd-Helge Fjeldstad, Donald Mmari, Ingrid Hoem Sjursen and Bertil Tungodden
DOI https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.12.027
  Forbrukerjournalistikk kan ha stor innvirkning på forbrukernes valg, og dermed konkurransen mellom aktørene som settes under lupen. I en casestudie ser vi på hvordan VGs matbørs har påvirket konkurransen mellom lavpriskjedene i dagligvaremarkedet. Vi foretar et semistrukturert intervju med de ansvarlige for VGs matbørs, i tillegg driver vi vår egen prisjegervirksomhet ved å samle inn prisene hos Coop Extra, Kiwi og Rema på 10 ulike dager fra januar til mars, 2021. Vår varekurv består av 115 produkter som inngått i de siste matbørsene hos VG. I tillegg har vi valgt ut 45 tilfeldige produkter. Vi finner at kjedene følger hverandre svært tett på priser, noe som indikerer at de har omfattende prisjegervirksomhet i hverandres butikker. Videre er det prisen på enkeltprodukter som avgjør lavpristronen hos VGs matbørs, noe som indikerer at omfattende prisovervåkning er viktig for en kjede med en lavprisprofil. Å komme dårlig ut på VGs matbørs, gir negativ omtale, og åpner opp for at en av konkurrentene kan drive reklame med seg selv på toppen av lavpristronen hos VG.