SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 3, 94-103 (2021) Politisk-administrativ ledelse i Norge og Sverige under pandemien: Forskjell i ansvarsstrategi, kapasitet og legitimitet
Synnøve Nesse og Tove Frykmer
DOI