SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 3, 80-86 (2021) Krise - håndbrekk eller brekkstang for strategisk endring?
Birthe Kaafjord Lange og Monica Rydland
DOI