SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R02/18 Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon?
Torstein Nesheim
last ned
 

Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; gruppering etter operative oppgaver, lag som grunnenhet i organisasjonen, fleksibel bemanning, hierarki og lederroller, myndiggjøring av medarbeidere, fag- og kompetanseutvikling, og ressursstyring. Vi drøfter også syv utfordringer i slike organisasjonsformer, og ser ODs organisasjon i lys av dagens trender for organisering og ledelse i staten.

 
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk