SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 4, 23-32 (2019) Hvordan påvirker været vårt forbruk?
Leif E. Hem og Nina M. Iversen
DOI