SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Oxford Development Studies, 45(3), 338-351 (2017) Within-group heterogeneity and group dynamics: analyzing exit of microcredit groups in Angola
Ivar Kolstad, Armando Garcia Pires and Arne Wiig
DOI https://dx.doi.org/10.1080/13600818.2016.1243237