SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Samfunnsøkonomen, 134(6), 40-50 (2020) Planer for gode vaner: Et felteksperiment mot arbeidsledighet
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström, Anne Karen Guro Hadland og Armando G. Pires
DOI