SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 37(1), 50-68 (2021) Fleksibel struktur i to statsetater
Simone Brattli, Miriam Molvær og Torstein Nesheim
DOI https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-01-03