SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Journal of Commodity Markets (2019) Commodity market flexibility and financial derivatives
Jostein Tvedt
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2019.100094