SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Militær ledelse (red. Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe) (2019) Kriseledelse i en militær kontekst
Synnøve Nesse
DOI