SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
World Development, 128 (2020) The customer is king: Evidence on VAT compliance in Tanzania
Odd-Helge Fjeldstad, Cecilia Kagoma, Ephraim Mdee, Ingrid Hoem Sjursen and Vincent Somville
DOI https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104841