SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter Last ned
Magma, nr. 5, 52-60 (2018) Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser
Berit Sund og Synnøve Nesse
last ned
DOI