SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 6, 18-24 (2019) Investeringer i barns utdanning: Bryr kvinner seg mer enn menn?
Charlotte Ringdal og Ingrid Hoem Sjursen
DOI