SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 7, 40-47 (2019) HR og bemanning når profesjonelle tjenestebedrifter blir globale
Karen Modesta Olsen
DOI