SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
The Journal of Applied Behavioral Science (2021) Gaining and Training a Digital Colleague: Employee Responses to Robotization
Julie S. Ågnes
DOI https://doi.org/10.1177/00218863211043596