SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Nordiske Organisasjonsstudier, 19(1), 24-50 (2017) Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"
Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Torstein Nesheim