SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Transportation Research Part A, 129, 232-245 (2019) The value of foresight in the drybulk freight market
Vit Prochazka, Roar Adland and Stein W. Wallace
DOI https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.07.003