SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Samfunnsøkonomen, 3/2017, 46-51 Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström og Armando José Garcia Pires