SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A17/17 Konkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet. En empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013
Karl Eilertsen Barvik og Magnus Sveen Nygaard
last ned
   
DOI
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk