SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 8, 59-66 (2018) Når selvkontrollen svikter: Kan dulting bidra til varig atferdsendring?
Hallgeir Sjåstad og Helge Thorbjørnsen
DOI