SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Facilities, 37(3/4), 141-156 (2019) Building Conditions in Norwegian Local Governments: Trends and Determinants
Arnt Ove Hopland og Sturla F. Kvamsdal
DOI https://doi.org/10.1108/F-10-2017-0101