SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Journal of Consumer Marketing, 36(4), 472-483 (2019) Developing brand emotions across cultures: Effects of self-construal and context
Aleksander Jakubanecs, Magne Supphellen, Hege Mathea Haugen and Njål Sivertstøl
DOI https://doi.org/10.1108/JCM-04-2017-2165