SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 6, 68-76 (2020) Merkelogoen som virkemiddel for å utvikle sterke merker
Leif E. Hem og Nina M. Iversen
DOI